Re: Praktiska frågeställning - svar i Diabetolog Nytt? Test!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV stig.attvall@medicine.gu.se DEN 04 :e MAJ, 1997 vid 22 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Praktiska frågeställning - svar i Diabetolog Nytt? Test! INSÄNT AV Melcher Falkenberg DEN 21 :e APRIL, 1997 vid 20 - tiden

Melcher,

Bra kliniska situationer, som ej är helt ovanliga.
Här kommer mitt förslag ....

Fall 1. 55 år gammal man med tabl beh typ-2 diabetes. Inkommer på vårdcentralen
eller sjukhusets akutmottagning med en allergisk reaktion efter ett getingstick.
Patienten bedöms vara i behov av cortison. Får 12 tabl Betapred och bedömes
kunna återgå till hemmet. Hur hanterar vi informationen om konsekvenserna på
blodglukosnivåerna? Indikation får tillfällig insulinbehandling och i så fall vilket
insulin?
förslag på svar: ofta brukar blodglukos stiga 1-2 dygn efteråt. Förslagsvis att patienten tar blsr var 4-6 tim och får besked att höra av sig om det sticker upp över 15 mmol/l eller om det ligger högt efter 1-2 dygn, men behöver då insulin - dvs det blir krångligt om pat har maxdos tabl

Fall 2. Samme man som ovan men nu ett år senare, står nu på snabbinsulin 10E +
8E + 8E samt basinsulin t.n. 14E. Samma frågeställningar som i Fall 1.

svar: nu är det lättare, då patienten tar redan säkert blsr frekvent och kan hantera extra actrapid utifrån en algoritm man ger patienten

Fall 3. Samme man som i Fall 1 söker för värk hö axel, bedömes ha subacromial
bursit. Får 2 ml Depo-Medrol subacromialt. Frågeställningar som ovan.
förslag till svar: detta torde ge en mer långsam stegring av blsr - dvs "ring mig" om blsr över ex vis 13-15 mmol/l närmaste veckorna

Fall 4. Samme man som i Fall 2 söker för värk hö axel, bedöms ha subacromial
bursit. Får 2 ml Depo-Medrol subacromialt. Frågeställningar som ovan.
förslag till svar: lättare då pat som sagt redan sannolikt tar blsr frekvent och redan kanske har ett schema att följa om blsr sticker upp över ex vis 10-12 mmol/l

Hej
stig
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Praktiska frågeställning - svar i Diabetolog Nytt? Test!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]