Re: Regler angående diabetes och sportdykning

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Urban Rosenqvist DEN 25 :e APRIL, 1997 vid 05 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Regler angående diabetes och sportdykning INSÄNT AV Hans Örnhagen, Sportdykarförbundet DEN 24 :e APRIL, 1997 vid 20 - tiden

Bäste Stig,
Denna fråga har utförligt behandlats på DiabetesForum, CompuServe
och man ställde sig helt bakom ett förslag att patienterna skall
kunna dyka. Kolla i deras bibliotek om Du kan få fram hur man
skrev i frågan.REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Regler angående diabetes och sportdykning
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]