Regler angående diabetes och sportdykning

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Hans Örnhagen, Sportdykarförbundet DEN 24 :e APRIL, 1997 vid 20 - tiden

Hsn Örnhagen, Förbundsläkare i Svenska Sportdykarförbundet, vill ta fram ett nordiskt gemensamt ställningställningstagande kring diabetes och dykning.

På grund av den ökade risken för medvetandesänkning hos diabetiker jämfört med personer med normal blodsockerkontroll har regeln i de flesta länder varit att insulinbehandlade diabetiker bör avrådas från dykning. Under senare tid har bättre behandlingsmetoder och framförallt tekniska möjligheter för fältmässiga blodsockerbestämningar framtagits, vilket gör att man nu på flera håll börjar fråga sig om inte rekommendationerna rörande diabetiker och dykning bör revideras. Se nedan www sidor!

Svenska Sportdykarförbundet önskar att en för nordiska länder gemensam policy utarbetas.

Detta arbete är en del av det uppdrag, att se över för sportdykning diskvalificerande medicinska tillstånd, som gavs till nordiska förbundsläkare i samband med det senaste nordiska sportdykarmötet i Stockholm i januari 1997.

Vänligen
€ som diabetolog inom Norden och gärna även som
€ patient
svara på nedan frågor till mig för att vi skall få ett nordiskt konsensus kring scuba diving och typ 1 diabetes.
1. Kan insulinbehandlade diabetiker dyka?
2. Kan tablettbehandlade diabetiker dyka?
3. Om ja på fråga 1 eller 2, finns det några selektionskriterier rörande sjukdom som skall beaktas ionnan medicinskt godkännande för dykning ges?=
4. Om diabetiker kan dyka skall då speciella regler utarbetas utöver de som finns på nedan www sida?
5. Om diabetiker kan dyka, skall de då tilldelas ett speciellt dykcertifikat som anger att de är diabetiker?

Med vänlig hälsning och tack på förhand för Ditt Engagemang!
stig
stig.attvall@medicine.gu.se
vetenskaplig sekr i Svensk Förening för Diabetologi
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Regler angående diabetes och sportdykning
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]