Praktiska frågeställning - svar i Diabetolog Nytt? Test!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Melcher Falkenberg DEN 21 :e APRIL, 1997 vid 20 - tiden

Diabetolog Nytt är ett forum där vanliga kliniska frågeställningar skulle kunna debatteras och konsensus uppnås hur vi bäst handlägger de frågeställningar som kollgorna aktualiserar. Låt mig testa Diabetolog Nytts potential med nedanstående situation som vi alla kan hamna i och där läroboken inte ger svar på de uppkomna frågeställningarna.

Fall 1. 55 år gammal man med tabl beh typ-2 diabetes. Inkommer på vårdcentralen eller sjukhusets akutmottagning med en allergisk reaktion efter ett getingstick. Patienten bedöms vara i behov av cortison. Får 12 tabl Betapred och bedömes kunna återgå till hemmet. Hur hanterar vi informationen om konsekvenserna på blodglukosnivåerna? Indikation får tillfällig insulinbehandling och i så fall vilket insulin?

Fall 2. Samme man som ovan men nu ett år senare, står nu på snabbinsulin 10E + 8E + 8E samt basinsulin t.n. 14E. Samma frågeställningar som i Fall 1.

Fall 3. Samme man som i Fall 1 söker för värk hö axel, bedömes ha subacromial bursit. Får 2 ml Depo-Medrol subacromialt. Frågeställningar som ovan.

Fall 4. Samme man som i Fall 2 söker för värk hö axel, bedöms ha subacromial bursit. Får 2 ml Depo-Medrol subacromialt. Frågeställningar som ovan.

Ser med intresse fram emot förslag till lösning på detta icke allt för ovanliga situation!

Vänliga hälsningar
Kisa 970421
Melcher Falkenberg
Chöl.,Docent
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Praktiska frågeställning - svar i Diabetolog Nytt? Test!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]