Help ...

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV asa.jacobsson DEN 14 :e APRIL, 1997 vid 23 - tiden

Hej!
Vi är två studenter som läser utbildningen "management i medicinsk
teknik". Det är ett utbildningsprogram på 4 år som innehåller ekonomi,
medicin, och fysik och är ett samarbete mellan Karolinska Institutet,
Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Vi är nu inne på vårt tredje år och skriver C-uppsats om diabetes, d v
s vi ska jämföra 3 olika landstings kostnader för diabetes och dessutom
försöka finna faktorer som avgör varför kostnaderna varierar. De
landsting vi har valt är Kronobergs, Stockholms läns och Värmlands
landsting.

Efter att ha samlat in en hel del material har vi även funnit
DiabetologNytts sidor på Internet och Svensk förening för diabetologi.
Vi vänder oss därför till dig med förhoppning att få svar på ett antal
frågor:

- finns någon statistik på antal diabetiker fördelade på landsting,
ev. fördelade på åldersgrupper?
- kostnader för behandling av diabetesrelaterade komplikationer
- vilka preventiva åtgärder genomförs mest på diabetescentrum på
sjukhusen i Sverige?
- finns kostnader för diabetesvården i landstingen eller på sjukhusen
sammanställda idag?

Ring oss gärna eller skriv ett brev så vore vi mycket tacksamma!
Tack på förhand!

Åsa Jacobsson Ronny Matula
Tantogatan 63, bv Lostigen 59
118 42 Stockholm 139 40 Värmdö
tel. 08-668 57 05 tel. 08-649 61 54
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Help ...
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]