Re: Insulinchock

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Svar DEN 05 :e APRIL, 1997 vid 16 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Insulinchock INSÄNT AV Anders Wennerblom DEN 05 :e APRIL, 1997 vid 14 - tiden

Bäste Anders,

Tack för Din fråga.

1) ÖVERDOS AV INSULIN
Snabbast möjliga ta vederbörande till sjukhus, ambulanspersonalen har utbildning och tar blodsocker, och ger på delegation glukos iv eller glukagon spruta

På sjukhus får man direkt sedan fortsatt behandling.

Själv kan man försöka med druvsocker, är vederbörande djupt medvetslös, går detta ej och då kan man istället ge en injektion glukagon och sedan beställa ambulans. Patienter med 4 doser insulin per dag bör ha tillgång till glukagon som en anhörig kan ge.

2) DIABETESKOMA OCH INSULINKOMA (CHOCK)
Båda är medvetslösa tillstånd, det ena med för högt blodsocker och det andra med för lågt blodsocker - och det enda egentliga säkra sättet att skilja dem med på är att analysera blodsocker. Det innebär att man före behandling skall ta ett blodsocker. Går detta ej, patienten kan ej medverka, eller om blodsockerstickor saknas, ges förs säkerhets skull behandling som vid insulinkoma enligt punkt 1. Det är i sig inte farligt att ge glukos till en person med diabeteskoma, det höjer blodsocker obetydligt, men däremot livrädande vid insulinkoma.

Man får aldrig ge insulin till en medvetslös person utan att ha tagit ett blodsocker först som visar ett för högt blodsocker. Medvetslöshet med för högt blodsocker skall självklart omedelbart föranleda ambulanstransport till sjukhus för akut behandling.

Med vänlig hälsning
www DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Insulinchock
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]