EN NY RECEPTBLANKETT JAN 1997 - 88 extra läkare behövs!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 12 :e DECEMBER, 1996 vid 23 - tiden

EN NY RECEPTBLANKETT
JAN 1997 - 88 extra läkare
behövs!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Svenska Läkaresällskapets
diskussionsforum ]
Bästa kollega!

EN NY RECEPTBLANKETT JAN 1997 - 88 extra läkare behövs!

Den nya receptblanketten diskuterades i Dagens Medicin.
Den kräver ett stort antal nya uppgifter. Om man räknar
med 10 sekunder extra per blankett, en lågt räknad
siffra, så innebär det ett betydligt ökat merarbete.

55 miljoner recept utfärdas per år av svenska läkare.
10 sekunder extra per recept innebär
faktiskt i tid behov av 88 extra läkartjänster!

Kan vi acceptera denna nya blankett utan resurs-
förstärkning? Synpunkter!?

NyhetsINFO
Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: EN NY RECEPTBLANKETT JAN 1997 - 88 extra läkare behövs!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]