Re: RÅD TILL EN SEGLARE MED TYP 1 DIABETES ...

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV MER GODA RÅD! DEN 07 :e DECEMBER, 1996 vid 09 - tiden

SOM REPLIK PÅ: RÅD TILL EN SEGLARE MED TYP 1 DIABETES ... INSÄNT AV Gunilla Nogéus DEN 12 :e NOVEMBER, 1996 vid 22 - tiden

Gunilla har per kortvågsdata från Guam kompletterat sitt 15 punkt program
med följande tillägg som vidarebefordras;

16. För att under hårda vakter med storm och tjutande rigg kunna
känna mig säker i händelse av djup insulinkänning, har min man som
är ingenjör, konstruerat under kojen ett känsligt system som
upptäcker insulinkänning-insulinkoma. Vid ökad svettning ökar
konduktiviteten i en platta. Mistluren, som vi använder vid dimma,
med 180 decibel, aktiveras - och jag får DIREKT support från min man och
vid ett tillfälle har jag även behövt glukagon sista 2 åren.

Detta system skall även finnas kommersiellt att köpa.
Det är samma system, som används vid nattlig enures hos barn, och
kan vara ett sätt att minska riskerna för insulinkoma.

Jag känner mig säker, liksom min man, även om jag har diabetes och
kan sova hårt efter tungt arbete till sjöss, utan att riskera
insulinkoma! LIVET är TRYGGT! Även till havs!

Vill någon ha mer praktiska INFO eller delta i en delsträcka
world wide - tag kontakt via e-mail med Red som har min
kortvågsadress! VÄLKOMMEN!

NyhetsINFO
Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: RÅD TILL EN SEGLARE MED TYP 1 DIABETES ...
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]