Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Ake Lernmark DEN 05 :e DECEMBER, 1996 vid 07 - tiden

SOM REPLIK PÅ: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997 INSÄNT AV stig attvall vetenskaplig sekreterare i SFD DEN 15 :e OKTOBER, 1996 vid 01 - tiden

Hej!

WHO och NATIONAL DIABETES DATA GROUP utarbetade diagnostiska kriterier
för diabetes. Blodsocker och inget annat användes vid diagnos.
Blodglukos nivå kommer fortfarande att användas efter WHO's 1985
års rekommendationer. WHO och en kommitte som nedsatts av American
Diabetes Association (ADA)kommer att föreslå något ändrade gränser. Ett
utkast av ADA gruppens manuskript har cirkulerats men har skjutits
i sank. Författarna har dragit sig tillbaka och slickar sina sår.
Problemet är inte diagnos av diabetes men klassificering. Det är
intressant naär man läser WHO dokument att författarna understryker att
att klassifikation av diabetes är rekommendationer. Dessa
rekommendationer skulle hjälpa en stjälpa forskningen framåt mot
ett klassifikation (och därmed också behandling) system som baserar
sig på etiologi och patogenes. Inte på kliniska kriterier. Det var
dessa man hoppades kunna kom bort ifrån.

Målet för NY KLASSIFIKATION AV DIABETES är att få förbättra
klassifikation av diabetes för statistiska sammanställningar och
annan forskning.

Undergrupper till E10 och E11 för att markera
positivitet för GAD-ak, ICA512-ak och IAA - kanske ICA (det verkar
som om ICA kan ersättas med GAD-ak, ICA512-ak och IAA) som en
grupp, faste eller stimulerad C-peptid som en annan och eventuell
HLA typning (DQ2 och DQ8 räcker). Dessa utvidgade analyser för
klassificering borde framför allt användas på personer som är
äldre tonåringar och vuxna.

I Typ 2 gruppen bör det finnas en kod (eller flera)för genetisk
betingad diabetes. Hit hör bl a MODY
(läs Nature om någon vecka - Graeme Bell har klonat MODY-1
och MODY-3 generna) av typ 1 (kromosom 20 - finns förmodligen
inte i Sverige - men har någon tittat efter?), MODY-2 - mutationer
i glukokinas genen (kromosom 7) (finns i Sverige - Holger Luthman kan typa)
och MODY-3 (kromosom 12) (Leif Groop kan säkert typa).

Den samlade informationen om dessa biokemiska och genetiska analyser vid nydiagnosticerad
diabetes skulle öka värdet av allt det arbete som läggs ned på
att klassificera diabetespatienter. Databasen skulle bli en
enastående tillgång för forskning och öka vår förståelse av
diabetes etiologi och patogenes. Det skulle leda till att
vi i raskare takt än nu skulle kunna revidera kriterier
för diabetes klassifikation. Och förhoppningsvis ytterligare
öka diabetesvårdens kvalité i Sverige så väl som internationellt.

Till sist en anekdot som visar hur begreppen kan ställas på huvudet.
Under 1979-1985 kämpade Indien för att få Malnutrion Related Diabetes
med i WHO's rekommendationer som Typ 3 diabetes eller MRDM.
Det visar sig nu att över 20% av dessa patienter har GAD65-Ak vid
den kliniska diagnosen av denna märkliga ketos-fria diabetes.
Är MRDM E10?

Jag ser fram emot en fortsatt debatt även om Socialstyrelsens rapport
har gått till pressarna. Så här före jul ska jag passa på att önska
att Socialstyrelsen snart måste trycka en ny.

Ake

REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]