Re: Re: NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD & BEHANDLING AV PATIENTER MED DIABETES

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Christian Berne DEN 03 :e DECEMBER, 1996 vid 09 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD & BEHANDLING AV PATIENTER MED DIABETES INSÄNT AV Melcher Falkenberg DEN 30 :e NOVEMBER, 1996 vid 19 - tiden

Hej

delar uppfattningen att allt bör göras för primärprevention av diabetes. Vi har pekat på riskfaktorer för diabetes och möjligheter att screena för tidigt upptäckt. Vi har övervägt frågan i en referensgrupp om primär prevention men är idag ej beredda att med ett "skall" eller "bör" ålägga sjukvården ansvar för detta. Det finns naturligtvis implicit i många läkares (tex skolläkares) arbetsbeskrivning att verka för att primärt förebygga sjukdomar bl.a. diabetes men vi var ej beredda att gå längre att vad vi har gjort.

Christian Berne
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD & BEHANDLING AV PATIENTER MED DIABETES
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]