Förfrågan - please, svara!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV HelÈn H”gerstran DEN 03 :e DECEMBER, 1996 vid 06 - tiden


From: HelÈn H”gerstrand
Subject: Förfrågan
X-MIME-Autoconverted: from 8bit to quoted-printable by mailer.gu.se id QAA09903

Hej!
Jag är en multimediadesignstudent som läser på högskolan i Karlstad. Vi
undersöker just nu informationsteknikens påverkan av media/tidskrifter.
Hoppas att Ni har tid att besvara följande frågor:

1 Hur länge har Ni använt nätet i Er marknadsföring?
2 Anser/tror Ni att det utgör ett hot/möjlighet jämfört med den
ordinarie pappersupplagan?
3 Hur har det inverkat på Er läsar kontakt?
4 Anser/tror Ni att målgrupp/-erna påverkas/ändras?

Med vänlig hälsning

Helén
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Förfrågan - please, svara!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]