DIABETOLOGISKA PRISER PÅ RIKSSTÄMMAN 27/11-96

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 01 :e DECEMBER, 1996 vid 16 - tiden

DIABETOLOGISKA INSATSER VID RIKSSTÄMMAN 27/11
Svensk Förening för Diabetologi hade i år nöjet att utdela 2
priser till 2 personer vid den orala presentationen på
diabetesdagen onsdagen den 27/11 och 2 priser i samband med
postersessionen på eftermiddagen.

Priset bestod av ett diplom och ett kontantbelopp på 1.000:-
Följande personer har fått pris

ORAL PRESENTATION
1. Åsa-Linda Carlsson för abstractet Latent autoimmun diabetes hos vuxna
(LADA) har annan genetisk bakgrund än IDDM. Medförfattare var C
Forsblom, L Groop, H Li, T Tuomi.
Sammanfattning: Även om LADA uppvisar en ökning i den diabetes-
predisponerande genotypen 0302 i likhet med IDDM, hade LADA
patienter samma frekvens av den protektiva genotypen 0602 som NIDDM.
Dessa fynd understödjer uppfattningen att LADA utgör en undergrupp
av diabetes som delvis uppvisar annan genetisk bakgrund än IDDM.

2. Karin Manhem för abstractet Bevarad endotelberoende vasodilatation
och t-PA frisättning hos postmenopausala kvinnor med diabetes.
Medförfattare var Annika Dotevall, Sverker Jern, Lars Wilhelmsen
Sammanfattning: Postmenopausala kvinnor med diabetes typ 2 har en
bevarad endotelberoende vasodilatation och stimulerad vävnadsplasmino-
genaktivatorfrisättning . Östrogen i fysiologiska doser påverkar inte den
vasodilaterande effekten eller den stimulerade t-PA frisättningen.

POSTER PRESENTATION
3. Sofia Carlsson för abstractet Duration av övervikt, glukosintolernas och
insulinnivåer bland svenska medelålders män. Medförfattare var Gunnar
Persson, Valdemar Grill, Michael Alvarsson, Suad Efendic, Anders
Norman, Leif Svanström och Claes-Göran Östensson.
Sammanfattning: Lång duration av övervikt leder till försämrad
glukosintolerans genom en gradvis ökad insulinresistens. Efter längre
tids övervikt påverkas även insulinsvaret.

4. Karin af Klinteberg för abstractet PACAP stimulerar insulinsekretionen
hos friska kvinnor. Medförfattare var Karin Tornöe, Jens Holst, Bo
Ahrén.
Sammanfattning: PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase-Activating
Polypeptide)27 stimulerar insulinsekretionen hos friska kvinnor både
under basala förhållanden och efter intravenös glukos. Dessa resultat
tyder på att PACAP27 är involverat i regleringen av insulinsekretionen
hos människa.

__________
Redaktionen gratulerar pristagarna!

NyhetsINFO
Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: DIABETOLOGISKA PRISER PÅ RIKSSTÄMMAN 27/11-96
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]