Re: NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD & BEHANDLING AV PATIENTER MED DIABETES

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 30 :e NOVEMBER, 1996 vid 06 - tiden

SOM REPLIK PÅ: NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD & BEHANDLING AV PATIENTER MED DIABETES INSÄNT AV Christian Berne DEN 29 :e NOVEMBER, 1996 vid 19 - tiden

Bästa Medlem!

ETT EGET GRATIS EXEMPLAR AV NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DIABETES...
Såsom Medlem får Du hemskickat ett eget personligt exemplar av
Nationella Riktlinjer för vård och behandling av patienter med
diabetes - så fort själva tryckningen från SoS är klar!

Tryckningen blir något försenad, eftersom Styrelsen för
Svensk Förening för Diabetologi vill ha med WHOs nya gränser för
diabetes, där Faste-B-glukos sannolikt kommer att sänkas från f.n.
6.7 mmol/l.

Är Du ännu inte medlem? Registrera Dig online on site
på första sidan!

I PRESSRELASE FRÅN SOS TILL SVENSKA TIDNINGAR
står det att läsa följande 961127:

REGIONALA SKILLNADER I DIABETESVÅRD.
NATIONELLA RIKTLINJER SKALL MOTVERKA
Diabetesvården brister i att tidigt upptäcka komplikationer och att
arbeta förebyggande. Diabetesvården uppvisar regionala skillnader
vad gäller tillgänglighet, innehåll och resultat. SoS har i samarbete
medvårdpersonal och brukarorganisationer skapat nationella riktlinjer
som lämnats till regeringen och Landstingsförbundet.

De ska ge underlag till likvärdig vård och patientinformation
oavsett var man bor. Riktlinjerna ska också kunna användas som mått-
stock i den nya vårdgarantin, säger Nina Rehnqvist, överdir på SoS.

Internationellt sett håller diabetesvården i Sverige en hög stan-
dard. Med nationella riktlinjer bör skillnader kunna utjämnas.
Diabetesvården blir det första vårdområdet med nationella riktlinjer.
Även andra vårdområden skall få liknande riktlinjer.

Målet är att samtliga sjukvårdshuvudmän utifrån riktlinjerna ut-
formar vårdprogram för diabetesvård som omfattar primärvård,
specialistvård och privat sjukvård för att skapa en fungerande
vårdkedja. Alla patienter ska ha tillgång till diabetesteam för
utbildning, förebyggande av komplikationer, hjälp med medicinering,
mm.

Nationella riktlinjer för diabetesvård art nr 1996-00-118 sidor
beställs från SoS, Kundtjänst 106 30 Sthlm fax 08 783 33 02.
Artikelnr avser pappersstencil.

En tryckt upplagan blir färdig först från mitten av dec eller
något senare.

Artikelnr diskett Word pc 1996-00-119
__________
INFONytt
Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD & BEHANDLING AV PATIENTER MED DIABETES
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]