Re: INSULINPUMP BARA FÖR SVÅRINSTÄLLDA?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 19 :e NOVEMBER, 1996 vid 21 - tiden

SOM REPLIK PÅ: INSULINPUMP BARA FÖR SVÅRINSTÄLLDA? INSÄNT AV Per-Anders Jansson DEN 17 :e NOVEMBER, 1996 vid 22 - tiden

ALTERNATIV TILL INSULINPUMP?
- SNABBVERKANDE INSULINANALOG
Via e-mail har till red kommit två synpunkter från Kollegor
som diskuterar att Humalog insulin kan vara ett alternativ till
insulinpump, åtminstone anser man att Humalog bör testas under
någon månad före den dyrare och kanske mer krävande insulinpump
behandlingen.

NyhetsINFO
Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: INSULINPUMP BARA FÖR SVÅRINSTÄLLDA?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]