Re: 18 GÅNGER FALSKT FÖR HÖGT BLODGLUKOS

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 03 :e NOVEMBER, 1996 vid 12 - tiden

SOM REPLIK PÅ: 18 GÅNGER FALSKT FÖR HÖGT BLODGLUKOS INSÄNT AV RED DIABETOLOGNYTT DEN 02 :e NOVEMBER, 1996 vid 11 - tiden

Till Red har skett komplettering kring ovan incident;
anmälan är gjord till företaget ifråga liksom till
Handikappsinstitutet och Socialstyrelsen.
_____
NyhetsINFO
Red DiabetologNyttREPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: 18 GÅNGER FALSKT FÖR HÖGT BLODGLUKOS
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]