Diabetes+Forum på CompuServe

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Urban Rosenqvist DEN 31 :e OKTOBER, 1996 vid 21 - tiden

Varje Dygn möts 4-500 personer som har intresse av att utbyta
erfarenheter om diabetes på detta databaserade Diabetes+forum.
Det pågår en rad parallella diskussioner och man kan räkna med
att få svar inom ett dygn. Det finns också ett bibliotek med över
2 000 skrifter som går att ta hem och läsa och dessutom sker
flera gånger per vecka en on-line konferens. Flertalet deltagare
har diabetes och de frågor som kommer upp är av de mest skilda
slag. Många nydebuterade får hjälp att förstå sin sjukdom och
föräldrar kan få råd hur de skall klara sina barn. Detta Forum
fyller en stor funktion har get många ett stöd i en svår
situation. Kontakten med andra blir varm och personlig. Det finns
också akut hjälp att tillgå genom att trafiken hela tiden
övervakas av erfarna personer med diabetes, systemoperatörer,
som kan rycka in om man skulle be om snabb hjälp. På Forum
uppträder också läkare, sjuksköterskor och psykologer. För mig
som följt Diabetes+Forum sedan 1993 har det varit en rik källa
till information om hur det verkligen är att leva med alla slags
former av diabetes. Dessutom har man tidigt fått läsa nyheter
om hur nya medel fungerar eller när man startar nya studier i USA.

Enklaste sättet att nå Diabetes+Forum på CompuServe är att ringa
+44 990 402 402 och beställa programvaran. Jag har några
introduktionspaket som jag gärna skickar om Du skriver ett e-mail
till Urban.Rosenqvist@socmed.uu.se. Därefter är det
lätt att låta programmet sköta om modemuppkopplingen via ett
020-nummer och sköta registrering av dig som användare. Du får
tio timmar gratis och sedan debiteras Du via något av dina
köpkort. Sedan kan du ange:GO DIABETES. Då kommer man in på
Diabetes+Forum och registrerar sig som användare där. Man betalar en fast
månadsavgift till CompuServe på $ 6.50 för upp till 5 timmar
anslutning till CompuServe. Därtill debiteras en rörlig avgift
för tiden man är ansluten till Diabetes+Forum på $ 3.50 per timme.
För mig blir månadskostnaden omkring 100:-. Man får då också
tillgång till e-mail och Internet via CompuServe och kan också
sända FAX.

REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Diabetes+Forum på CompuServe
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]