Re: UPPDRAGET ..

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV FORTSÄTTNING ...FORTSÄTTNING .. DEN 31 :e OKTOBER, 1996 vid 20 - tiden

SOM REPLIK PÅ: UPPDRAGET .. INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 30 :e OKTOBER, 1996 vid 23 - tiden

FORTSÄTTNING ...
Socialstyrelsens behandlar 6 tunga dokument i ämnet
DIABETES med riktlinjer ...
1. State of the Art dokument inom centrala delar av diabetologin
2. Kliniska riktlinjer för diabetes för professionen
3. Kort version för politiker och administratörer av ovan
4. Vårdifnormation för diabetespatienterna
5. Individuell vårdöverenskommelse mellan patient/kund och vården
6. Nationellt kvalitetsregister för diabetes

Ovan avses slutgranskas på SoS 961108. Planerna är att regering
och riksdag skall fatta beslut om dess genomförande i slutet av
november 1996.

SoS och Landstingsförbundets intentioner med de nationella
riktlinjerna är att mer än tidigare sätta patientens behov
och önskemål i centrum för vården. Detta kommer bland annat
till uttryck i konceptet INDIVIDUELL VÅRDÖVERENSKOMMELSE,
där man genom ordet vårdöverenskommelse vill trycka på att
patienten/kunden har en jämbördig ställning med läkaren/vården
i planering av och mål för den terapeutiska insatsen.

NYHETSINFO
RED DIABETOLOGNYTT
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: UPPDRAGET ..
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]