Re: INDIVID MED DIABETES - ett nytt bättre begrepp!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Giros DEN 22 :e MARS, 19100 vid 02 - tiden

SOM REPLIK PÅ: INDIVID MED DIABETES - ett nytt bättre begrepp! INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 19 :e NOVEMBER, 1996 vid 22 - tiden

Jag har läst många rapporter mm som tyder på att marijuana är ett bra läkemedel mot diabetes... och som sagt Begreppet Individ är så pass opersonligt, kallt och könlöst. så det borde inte spela nån roll vare sig man röker eller inte... hmmm ja så kan en marijuana växt se ut (!)REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: INDIVID MED DIABETES - ett nytt bättre begrepp!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]