Re: Re: Re: Re: INDIVID MED DIABETES - ett nytt bättre begrepp!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV ANNA DEN 18 :e JANUARI, 19100 vid 17 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Re: Re: INDIVID MED DIABETES - ett nytt bättre begrepp! INSÄNT AV Jessica DEN 26 :e NOVEMBER, 1997 vid 14 - tiden

Hej Sture.
Jag går och läser till undersköterska och ska nu göra ett fördjupnings arbete om diabetes, vill du hjälpa mig. Det ska handla om omvårdnad för diabetiker, hej från annaREPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Re: Re: INDIVID MED DIABETES - ett nytt bättre begrepp!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]