Re: Ny enhet för HbA1c?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Baltzar Dahlheim DEN 17 :e OKTOBER, 1998 vid 02 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Ny enhet för HbA1c? INSÄNT AV Dic Aronson DEN 07 :e OKTOBER, 1997 vid 21 - tiden

Med anledning av herrarna Vestbergs och Forrests inlägg vill jag framföra följande.

Som debutant i december 1997 har jag sedan dess studerat diabetes och bla. HbA1c, mm. och kommit fram till följande.

1. De diabetiker jag känner väl (4 st), de flesta med akademisk utbildning, anser att HbA1c inte är relevant. Proverna utgör "glädjevärderingar" och stämmer inte med kapillära prov. Som jag förstått det enligt WHO och US. FDA är det kapillära prov och inte venösa prov som gäller som grund för värdena.

1. Enligt en läkare på nätet, i Diabetolgnytt, anser att skillnaden är 1 mmol mellan kapillär och venöst provtagning? Ifall min skrivare hade fungerat i natt skulle jag bifogat denna utvärdering.

2. Som jag förstått det är det enligt US. FDA är HbA1c prover inte relevanta, om än inte förbjudna i USA, men anses sakna vetenskaplig grund och bör ej användas. Det är bara att gå in på FDA så kan Ni se själva. Jag har ingen anledning attt misstro FDA som administerar 18 mijoner diabetiker. I Clinton Act, 1998-08-25, har kongresen beviljat 500 milj US dollar extra för diabetesforskning. Detta i samband med Clinton Act, 1998-08-25, Good Food Label, som är relevant i sammanhanget och är tillgänglig på nätet.

3. 6,1 mmol. som faställt fastevärde stämmer inte med WHO och FDA som anger värderna till 3,5 till 4,5 mmol, kapillärt? Värdet 6,1 mmol. som fastevärde är som jag förstått det en svensk politisk värdering? Någon sk." screening" utförs inte,i ,som jag erfarit det, i Sverige i motsats till de flesta Eu-länder. Självklart att jag förstår att det kan misstänkas att antalet vårdtilfällen skulle öka dramatiskt. I annat fall, och i samband med annan somatisk sjukdom, fraktur, skulle man lätt upptäckt att jag hade en, i för sig lätt diabetes, men dock.

Är inte läkaryrket ett "kall"?

Vore glad ifall jag fick ett svar på dessa mina funderingar.

Hälsningar från en med HBA1c på 4,8 mmol och som mår ibland mycket dåligt.
Baltzar Dahlheim
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Ny enhet för HbA1c?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]