Re: Ph-värden i mat

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Torwald Åberg DEN 30 :e APRIL, 1998 vid 11 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Ph-värden i mat INSÄNT AV Leo Ruckman DEN 21 :e JANUARI, 1998 vid 13 - tiden

Hej.

S.k. basisk mat innehåller salter av olika fruktsyror som citronsyra,
askorbinsyra och liknande. Vid omsättningen i kroppen bryts den
organiska anjonen ned till koldioxid och vatten varvid den positiva
metalljonen blir fri för att sedan kopplas till en svavelförening
som skapas när svavelhaltiga aminosyror metaboliseras. I mat som saknar
fruktsyror blidas inga fria metalljoner varvid svavelföreningarna måste
få en positiv jon att kopplas till vilket sker i njurarna som skapar
vätejoner i tillräcklig mängd som sedan kopplas till svavelföreningen.
Därmed blir urinen sur. Syra-bas maten påverkar inte kroppens pH
utan bara urinens men den s k basiska maten har allmänt ett högre
näringsvärde per energimängd och det är sannolikt det man rent empiriskt
har upptäckt och samtidigt råkat mäta pH i urinen vilket då blir
ett mått på kvaliteten men har inte direkt med pH i sig att göra.
Dessutom vet man nu att den "basiska" maten också innehåller
ämnen som inte räknas till de essentiella näringsämnena men som
har antioxidativa egenskaper och effekter mot fria radikaler.
Med kunskap kan man förklara fenomenet syra-bas mat och man får vara
försiktig med övertro och mytiska förklaringar från olika
hälsogrupper.
Mvh
Torwald Åberg
.
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Ph-värden i mat
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]