Näringsberäkning med dator för diabetespatienten

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Torwald Åberg DEN 21 :e SEPTEMBER, 1997 vid 17 - tiden

Utvecklingen på datorområdet har gett oss program för beräkning
av näringsintaget där detta kan jämföras med ett individuellt
behov. Med hjälp av färggrafik kan också en pedagogisk dimension
införas som är lätt att förstå för de allra flesta. På Sabbatsberg
har vi en mottagning där vi kan göra ett nutritionsstatus och därmed
fastställa patientens behov av energi och vilken fördelning av ener
giämnena som är lämplig. Behovet av övriga näringsämnen kan undersö-
kas genom blodprov. Patienten kommer till oss och skriver själv in
sin registrerade mat i datorn och vi kan sedan gå igenom detta tillsammans.
De råd vi då ger är baserade på så goda fakta som är möjliga i ambulant
vård. De förändringar som patienten måste göra i sin kost är inte
så stora som man kanske tror men mycket viktiga att göra. Genom de
siffror som presenteras i datorn blir förtroendet för förändringar
stort hos patienten. Patientens intresse ökar också när känslan av
att själv kunna styra valet av mat ökar. Vi har nu mycket goda
kunskaper från ett stort antal patienter hur deras glukosvärden har
normaliserats tillika med HbA1c och insulin.

Vi har varit i kontakt med Diabetesförbundet vid flera tillfällen
men fått ringa förståelse för vår verksamhet. Vi kan med vår metod
nå ut till de flesta diabetiker till ett mycket lågt pris och med
mycket gott resultat. Vi skulle därför vilja ha ert stöd hos
landstingen för hjälp till diabetikerna som nu får betala hela kost-
naden hos oss. Vi kan utbilda diabetessköterskorna och dietisterna
i metoden här på Kostcentrum. Besök gärna vår hemsida så finns där mer
information.
MVH
Torwald Åberg, näringsfysiolog
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Näringsberäkning med dator för diabetespatienten
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]