Re: NYA DIABETES REGISTRET SKA GE 300 000 PATIENTER EN SÄKRARE OCH BÄTTRE VÅRD

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Tomas Fritz DEN 21 :e MARS, 1997 vid 21 - tiden

SOM REPLIK PÅ: NYA DIABETES REGISTRET SKA GE 300 000 PATIENTER EN SÄKRARE OCH BÄTTRE VÅRD INSÄNT AV Socialstyrelsens MARS-Nyheter DEN 28 :e JANUARI, 1997 vid 18 - tiden

För att registreringen av våra diabetiker skall leda till en förbättrad vård är det viktigt att vi som rapporterar får vårt material återrapporterat innan det är alltför gammalt. Rapporten från 1996 gäller ju förhållanden som rådde 1995. I den grupp som arbetar med registret i Jämtlands län har vi planer på att samla representanter för alla rapporterande enheter till en diskussion kring vårt material. Vi hoppas att så många hälsocentraler som möjligt vill vara med i en öppen diskussion kring hur länets diabetesvård ser ut och vad som kan göras för att förbättra den. Men då måste vi få tillbaka vårt material i bearbetat skick, i modern tid.REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: NYA DIABETES REGISTRET SKA GE 300 000 PATIENTER EN SÄKRARE OCH BÄTTRE VÅRD
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]