NYA PATIENTREGISTRET - LYFT FÖR DIABETESVÅRDEN enligt DM

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DEN 11 :e FEBRUARI, 1997 vid 19 - tiden

NYA PATIENTREGISTRET - LYFT FÖR DIABETESVÅRDEN
skriver Dagens Medicin 970211 som överskrift på en helsidesartikel. De första nationella riktlinjerna vilar på solid grund. Konsensus råder såväl inom som utom landet. Professionen och patienter går hand i hand, enligt artikeln.

Därför är förutsättningarna goda för att höja standarden på den svenska diabetesvården.
Internationellt sett är den hög. Men det finns brister och regionala skillnader är bitvis stora. Hälften av diabetikerna har dålig kontroll på sitt blodsocker. Antalet amputationer skiljer sig upp till sex gånger mellan olika delar av landet. En minoritet av patienterna får adekvat undervisning trots att denna betraktas som en hörnsten i diabetesvården.

- Vi har inget val. Sedan den 1 januari kräver hälso- och sjukvårdslagen att vården kvalitetssäkras, påminner doc Carl-David Agardh från Universitetssjukhuset i Lund.

I en artikel som ingående beskriver seminariet DiabetesForum i Linköping diskuteras också det Nationella Diabetes Registret. Anders Nilsson, överläkare vid Medicinkliniken i Helsingborg, beskriver att primärvården har deltagit lite bättre 60% än sjukhusen 40%. Första året har ca 10% av patienterna registrerats. Det är inte dåligt med tanke på att det är första året, enligt Anders Nilsson.

Slut på citat från Dagens Medicin artikel.

NyhetsINFO
Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: NYA PATIENTREGISTRET - LYFT FÖR DIABETESVÅRDEN enligt DM
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]