Re: Diabetessymposium på Riksstämman 1997?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 11 :e FEBRUARI, 1997 vid 14 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Diabetessymposium på Riksstämman 1997? INSÄNT AV Svensk Förening för Diabetologi DEN 08 :e FEBRUARI, 1997 vid 12 - tiden

KOMBINATIONSBEHANDLING VID TYP 2 DIABETES
- för vem och hur?

GLUKOSMONITORERING VID DIABETES

LOKAL IMPLEMENTERING AV NATIONELLA VÅRDPROGRAMMET FÖR DIABETIKER

är andra förslag som inkommit. Vad tycker Du?

MVH
Red
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Diabetessymposium på Riksstämman 1997?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]