Re: Diabetessymposium på Riksstämman 1997?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Urban Rosenqvist DEN 11 :e FEBRUARI, 1997 vid 07 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Diabetessymposium på Riksstämman 1997? INSÄNT AV Svensk Förening för Diabetologi DEN 08 :e FEBRUARI, 1997 vid 12 - tiden

Titelförslag: BRA VÅRD FÖR ALLA

Ett symposium som ger möjlighet att ta fram
praktiska erfarenheter av hur det kan gåt till
att översätta riktlinjer till en väl fungerande
vård för alla patienter med diabetes. Hur skall
man göra för att få det att fungera över de gränser
som organisationen har? Kan patienten bli en aktiv
part som syr ihop det hela? Kan en mer aktiv patient-
medverkan skapa större stabilitet över lång tid? Hur
fungerar en liasson nurse? Hur skapa en tydlig
medvetenhet om patientens roll? Vilka data och vilka
rutiner behövs för en kontinuerlig utveckling
skicklighet och kompetens? Vilka externa resurser
kan hjälpa till? Hur få till en samsyn om vad som
är vården kärna?
Det skulle vara bra om man kan visa upp olika modeller
och stimulera vaarandra.
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Diabetessymposium på Riksstämman 1997?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]