Re: Diabetessymposium på Riksstämman 1997?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV anders.hernborg DEN 09 :e FEBRUARI, 1997 vid 11 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Diabetessymposium på Riksstämman 1997? INSÄNT AV Svensk Förening för Diabetologi DEN 08 :e FEBRUARI, 1997 vid 12 - tiden

Stig,
Du har bättre överblick än jag vad gäller ämnen och vilka som är uttjatade,
men den sak i primärvården som är avgörande för diabetesvårdens kvalitet
tror jag är:
1. Att alla patienter har tillgång till en specialutbildad
diabetessköterska med egen patientmottagning och helst också
gruppundervisning.
2. Att på varje vårdcentral finns en specilaintresserad distriktsläkare som
är ansvarig för diabetesvården och som kan ge stöd åt och samarbeta med
diabetessköterskan.
3. Att samarbete primärvård-länssjukvård fungerar friktionsfritt, sett ur
ett patientperspektiv, och att patienten möter samma budskap och liknande
rutiner på alla nivåer.

Kunde man göra någon form av inventering av hur många av
diabetespatienterna i primärvården som har tillgång till en specialutbildad
(lägst 5p-kurs) diabetessköterska med speciellt avsatt tid för
diabetesmottagning med åtminstone 10-15 tim/vecka/200 pat (eller vad man nu
kan anse rimligt).

Kunde man sedan efter en sådan inventering komma fram till någon
rekommendation om organisatorisk striktur för diabetesvården i primärvård
som Diabetologföreningen, sv fören för invärtes medicin, SFAM,
diabetessköt. förening o kanske tom Socialstyr ställde sig bakom så skulle
det ju sätta en viss press på landstingen.

Jag tror att på många ställen finns "diabetessköterska" som får ta pat "när
hon får tid över", på en del ställen sköter varje distriktsköterska "sina"
diabetiker i sitt område utan riktig mottagning och utan specialutbildning.
etc

Jag tror att nya kunskaper, insikter och ny metodik i diabetesvården kan
inte appliceras utan en sådan utbyggd infrastruktur. Om man önskar ett
kvalitativt lyft.

Alltså ett symposium om organisatorisk struktur av diabetesvården inom
primärvården och samarbetsformer (primärvårdskonsulter?)
primärvård-specialistvård.

Titelförslag "Diabetessköterskan i centrum! Av vad då?"

anders
Anders Hernborg
VC Centrum bost.: Kvarnbacken 6
Hasselgränd 302 30 Halmstad
312 31 Laholm tel 035-15 83 40
tel 0430-157 00 E-mail:
anders.hernborg@halmstad.mail.telia.com
FAX: 0430-166 72
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Diabetessymposium på Riksstämman 1997?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]