Re: Medline igen...

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Svensk Förening för Diabetologi (SFD) DEN 05 :e FEBRUARI, 1997 vid 07 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Medline igen... INSÄNT AV Klas Berlin DEN 04 :e FEBRUARI, 1997 vid 21 - tiden

MEDLINE

Klas, vad är skillnad mellan Medline via Svenska Läkaresällskapet, på Karolinska Institutet, som kostar, visserligen endast 500:-, och Medline från Healthgate, somär utan kostnad?

Hej
stig
_____________

Hej själv:-)!
Tja, om man tar Healthgate så är det ju bl a hastigheten som man / vi
hoppas skall vara mycket bättre på SLS/Medline till att börja med. Sen
är det så att man får tillgång till såväl online hjälp (elektronisk
manual) som skriftlig dokumentation om hur man lämpligen söker i den här
sortens databaser. Det ska finnas en bemannad helpdesk som kan svara på
frågor om sökningar, vissa tekniska problem etc, man når
helpdeskfunktionen både via e-post och vanlig telefon )och kan alltså få
kontakt med en "levande" människa! Man kommer att lägga upp en rad
ämnesprofiler, i princip en profil motsvarande varje sektion i SLS, med
"färdiga sökningar" inlagda, man kan alltså få en snabb och framför allt
enkel sökning inom sitt intresseområde. Det finns också en viss
möjlighet att påverka utseendet på dessa profiler. Man kommer att kunna
beställa fulltextdokument på de artiklar man är intresserad (kostar dock
extra, men abstracts och sånt ingår naturligtvis), plus att man kan
beställa medicinsk facklitteratur on-line.

Som du ser så skiljer sig detta ganska avsevärt från HealthGate!
Personligen tillhör jag de lyckligt lottade som genom att sitta på en
universitetsklinik ändå ha "fri" tillgång till Medline, såväl via
WinSpirs som direkt till MIC via Telnet, så det är kanske inte så mycket
för oss som redan via arbetet har denna tillgång, men jag tror nog att
hade jag inte haft detta så skulle SLS/Medline vara ett mycket
intressant alternativ! Priset tycker jag själv är minst sagt rimligt,
med tanke på vad en enda Medlinesökning med nedladdning av abstacts kan
gå på....

mvh

/klasb

p.s. Sen måste jag också tillägga att jag har ett oerhört stort
förtroende för kompetensen hos MIC....:-))
_______________________________________________________________

Bästa Kollega,

Sålunda finns ALL anledning att fundera på Svenska Läkaresällskapets förslag! Svensk Förening för Diabetologi är en sektion i Svenska Läkaressällskapet. Såsom medlem i SFD rekommenderas Du varmt att deltaga i SLS´ förslag!

Med vänlig hälsning
stig
stig attvall
vetenskaplig sekreterare i Svensk Förening för Diabetologi (SFD)

REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Medline igen...
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]