Re: Re: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Svensk Förening för Diabetologi DEN 02 :e FEBRUARI, 1997 vid 23 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes? INSÄNT AV Peter Fors DEN 02 :e FEBRUARI, 1997 vid 13 - tiden

Peter, B.B., och övriga som deltagit-deltar i Datachecklista-Debatten.

Tack för kloka ord - nu startar vi ...

I arbetet med en nationell konsensus om checklistor skulle kunna vara spännande om man kunde bygga upp något nätverk innan dess bestående av de som jobbat med dessa frågor för att utbyta erfarenheter och synpunkter. En diskussiongrupp på nätet? Ja, visst!

Vill Du vara med i denna som börjar om ett par dagar med utskick från mig till intresserade via email? Hör av Dig per mail till mig, så kommer vi igång.

Tanken är att vi skulle kunna ha ett underlag till oktobermötet i Karlstad, höstmötet i Svensk Förening för Diabetologi, med temat Samverkan över gränser, och här passar just Checklista för Diabetesvården perfekt in som ett mycket viktigt ämne.

Vi kan på så sätt få en relativ konsensus inför en senare absolut sådan - på samma sätt som vi fått kring nu Hba1c, en nationell standard; se längre upp på DebattForum, där en preliminär rapport finns.

En sådan grupp bör i förlängningen, efter konsensus, kunna utöva en naturlig påtryckningar på Datajournal-leverantörerna att
anpassa sig till rubrikerna, och jag tror de också skall vara glada över konsensus i denna frågan. Det skulle göra det lättare även för dem! Kanske DiabCare är en bra modell att
ha i botten, eller något annat bättre som en body för checklista. Denna kan dock byggas ut.

Denna fråga gäller juprimärvården, men också den slutenvård som ofta inte använder sig av någon slags journalliknande dokumentation eller register. I många fall pga oenighet eller som nu ekonomiska investeringsproblem, inköpsstopp eller liknande, även om datorinköp fortfarande på många ställen förefaller vara fredade från köpstopp ... Ja, det är nu vi inom Professionen skall ta Initiativet, annars gör Någon Annan det, och då kanske mer drastikt.
Eller hur?

Hör av Dig till mig Du som vill aktivt deltaga i arbestgruppen per mail kring checklista för diabetesvården.

Hej
stig
sekr för Svensk Förening för Diabetologi SFD
.
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]