Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Goran Sundkvist DEN 18 :e OKTOBER, 1996 vid 20 - tiden

SOM REPLIK PÅ: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997 INSÄNT AV stig attvall vetenskaplig sekreterare i SFD DEN 15 :e OKTOBER, 1996 vid 01 - tiden

Subject: Klassifikation av diabetes
Hej Stig!
Här kommer några synpunkter.
Definitionen av diabetes beträffande blodsocker nivåer oklar. Kapillärt
eller venhelblod måste separeras. Visserligen samma cut off värden i fasta
men efter 2 timmars glukos är cut off för venhelblod 10.0 och ej 11,0 som
för kapillär prov. Skall mann inte ta upp plasma värden?

Håller med Mona Landin om att lågt c-peptid bör förekomma i definition av typ 1.
Håller också med om att oklassificerbar typ bör finnas; 10 % av typ 2 har
typ 1 men det diagnostiseras ej primärt (upptäcks genom analys av ICA)

Definition av perifer neuropati: bortfall av akillesreflexer bilaterialt
stakt tecken på perifer neuropat (kommer jag bl a kunna visa på
Riksstämman).

Föreslår följande definition av symmetrisk perifer neuropati: påvisande
av bortfall av akilles reflexer bilateralt och/eller upphävt
vibrationssinne bilateralt (biotesiometer värdet gäller ju den klassiska
apparaten och ej vibrameter mm; bör inte detta påpekas) och/eller defekt
smärt sinne (testat med tandpetare) och/eller defekt beröringssinne
(bomullstuss) = perifer neuropati. Denna definition motsvarar den som
kommer att introduceras av IDF och EASD. Jag sitter med i en sådan
internationell grupp men p g a politisk turbulens har detta ännu ej kommit
ut.

Smärtsam neuroapti förekommer ej i förslaget; gärna med som ytterligare
unde grupp (nattliga, radierande smärtor i vila?)

osteopati = Charcot? Tycker att man skall använda Charcot efter som detta
är det internationellt vedertagna begreppet (osteopati är Lithners begrepp)

Skall man inte söka skilja upp neuripati sår (planta-metatarsalt) från
övriga sår?

Detta var några spontan synpunkter.
Bästa hälsningar och trevlig helg.

Göran
Goran Sundkvist
Department of Endocrinology, phone +46 40-331067/331000
Malmö University Hospital fax +46 40 33 62 01
S-205 02 Malmoe
E-mail:goran.sundkvist@endo.mas.lu.se
Sweden
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]