IT i Diabetesvården - DiabetesForum Linköping 970131

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Björn Eliasson, Stig Attvall DEN 01 :e FEBRUARI, 1997 vid 07 - tiden

IT i Diabetesvården
Abstract till seminariet
Björn Eliasson, Stig Attvall
DiabetesForum Linköping 970131

Internet är ett globalt nätverk för datorkommunikation. Detta kan nyttjas för spridande och utbyte av information med diabetologisk inriktning på flera sätt. Dagligen möts tusentals personer med diabetes på Internet inom sk diskussionsgrupper-newsgroups.

Mängden information som är tillgänglig på Internet ökar exponentiellt med tiden. Många tidskrifter har elektroniska versioner. Vissa delar av the Lancet liksom Diabtees, Diabetes Care, Diabetes Forecast kan numera läsas via Internet liksom DiabetologNytt sedan 6 mån tillbaka. Diabetes, den svenska patientföreningens tidskrift kommer att kunna nås via Internet från 1997.

I framtiden kommer information i journaler på sjukhus och mottagningar inklusive dokumentation av diabetesvården att vara helt datoriserade. Fortbildning interaktivt via Internet kommer att efterfrågas. Nationella Diabetes registret kan ses som ett viktigt steg på vägen mot standardisering och kvalitetssäkring av diabetesvården, där utnyttjande av datoriserade journaler och IT underlättar arbetet.

Det är av mycket stor vikt att slutanvändarna, patienter, sjuksköterskor, läkare och andra personalgrupper aktivt deltar i utformningen av IT i diabetesvården.

Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: IT i Diabetesvården - DiabetesForum Linköping 970131
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]