Stora ambitioner, sämre kunskaper om diabetesvård

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV NYTT från Socialstyrelsen Nr 3 970123 DEN 27 :e JANUARI, 1997 vid 19 - tiden

Stora ambitioner, sämre kunskaper om diabetesvård
Nästan var femte boende i särskild boendeform hade diabetes enligt en undersökning i en kommun. Personalen hade stora ambitioner att sköta det hela, men visade kunskapsbrister. För att klara den väntade ökningen av diabetespatienter krävs en systematisk återkommande fortbildning för all involverad personal.

Omvårdnadskvalitet i kommunal diabetesvård art nr 1995;25-7, 61 sidor, 60 krm beställes från SoS

Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Stora ambitioner, sämre kunskaper om diabetesvård
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]