Re: EN NY RECEPTBLANKETT JAN 1997 - 88 extra läkare behövs!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV BJRN LUNDQUIST DEN 24 :e JANUARI, 1997 vid 23 - tiden

SOM REPLIK PÅ: EN NY RECEPTBLANKETT JAN 1997 - 88 extra läkare behövs! INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 12 :e DECEMBER, 1996 vid 23 - tiden

Jag har väl aldrig varit så bra på att hålla mun när jag borde, heller inte att kompromissa med kvaliteten på det jag gör i mitt jobb - så är jag säkert en av Sveriges fattigaste privatläkare också. Men så länge jag har råd att hålla mig med en säng, så kan jag lägga mig på kvällen eller morgontimmarna som det alltför ofta blivit, så kan jag i alla fall känna att jag gjort ett någorlunda gott arbete som jag inte behöver skämmas för.


Jag har ju gjort ett par inlägg tidigare på SLS s.k. debattsida, och de enda svar jag fått har varit från folk som tyckt att det var bra att någon annan tyckte något eller någon röd kollega från Norrland som retat sig på att jag är privatläkare.

Jag tycker det vore viktigt att de av oss som har lite mod att säga ifrån samlade ihop oss och med gemensam röst sade ifrån att det inte går att uppfinna att det inte finns pengar till en bra sjukvård när det finns pengar till att bl a höja politikernas löner långt över det rimliga, när det finns så många arbetslösa, etc etc.

Vi hörs säkert igen!

Hjärtliga hälsningar,

Björn Lundquist :-)
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: EN NY RECEPTBLANKETT JAN 1997 - 88 extra läkare behövs!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]