NY PATIENTBROSCHYR för typ I DIABETES

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Gunilla Attman Diabetessjuksköterska DEN 22 :e JANUARI, 1997 vid 21 - tiden

NY PATIENTBROSCHYR FÖR TYP 1 DIABETES

Mona Landin-Olsson
Lite mer om Diabetes Typ I

A 5 format, 28 sidor. Bayer Sverige ABAO Diagnostica, Tel 031 83 98 00
Kostnadsfri

Boken vänder sig till Typ I diabetikern men även till anhöriga och vänner. Den är trevligt illustrerad och ger snabbt en inblick i vad sjukdomen innebär och vilka speciella problem man kan möta som diabetiker.

På ett enkelt och pedagogiskt sätt förklaras vad som menas med diabetes, vad glukos är och varför man får blodsockerstegring. I en kortfattad översikt beskrivs vad som karakteriserar de olika typerna av diabetes och hur de behandlas.

Merparten av boken behandlar utan pekpinnar egenvårdens betydelse, vad som kan påverka blodsockret vid konstanta insulindoser och hur man själv kan förbättra blodsockerkontrollen. De olika insulinsorterna beskrivs med insättande effekt, duration, hur och var man injicerar. Beskrivningen av supersnabb insulin är kanske inte helt i överensstämmelse med tillverkarens beskrivning.

Kortfattat berörs också blodsockerkontrollen vid graviditet, fest, alkohol, resor och motion. Det poängteras hur angeläget det är att undvika allt tobaksbruk vid diabetes. Boken avslutas med hänvisning till var man kan lära sig mer och ett alfabetisk register för svåra ord.

Denna bok kan vara en lämplig introduktion till diabetessjukdomen för den som har nydebuterad Typ I diabetes eller är anhörig. För att nå djupare kunskap behölver man dock komplettera med annan undervisning inom alla områden.

Recensent:
Gunilla Attman, Diabetessjuksköterska vid Diabetescentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska, Göteborg

Insänt till Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: NY PATIENTBROSCHYR för typ I DIABETES
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]