Re: Finns det datachecklistor för diabetes?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Peter Fors DEN 14 :e JANUARI, 1997 vid 01 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Finns det datachecklistor för diabetes? INSÄNT AV jeol@canit.se DEN 05 :e JANUARI, 1997 vid 12 - tiden

Inom primärvården i Södra Älvsborg har vi utveklat en datacheck-
lista för ca 2-3 år sedan som vi modifierade en del när det
Nationella Diabetesregistret lanserades. Den är skapad för Prof-
Doc 2.x.(Se även Diabetolog-Nytt nr 3).

Vi har försökt lansera detta ganska hårt främst i
"Mitten-Älvsborg" (Alingsås, Lerum, Herrljunga, Sollebrunn
och Vårgårda) och fått acceptans från samtliga vårdcentraler.
Det kvarstår dock en hel del arbete för att få alla doktorer
att använda checklistan i tillräcklig omfattning. De som har
börjat har dock vant sig och inte "lagt av" vilket tyder på
att den fungerar i praktiken och inte genrerar extra arbete.

Syftet med checklistan:

1. Fungera som checklista främst vid årliga kontroler hos läkare.
(Vissa vårdcentraler har kompletterat med andra variabler för
diabetesjuksköterska).

2. Årliga sammanstälning avseende Prevalens, kontrollfrekvenser
samt måluppfyllelse vårdcentral för vårdcentral samt i hela om-
rådet som jämförelse. Som underlag för lokal kvalitetsdiskussion
och för kurser och konferenser. Ett "tömningsprogram" fram-
taget i Access 2.0. Sammanställning för verksamhetsåret 1996 på-
går.
Vi räknar också med att under 1997 samköra med data från
Diab-Base på lasarettet samt under 1998 med ett register
på ögonkliniken för relevanta data rörande ögonkomplikationer.

3. Uppbyggande av ett regionalt register med årlig uppdatering
för framtida eventuella prospektiva studier.

4. Vi har även framtagit et program för omkodning av insamlade
data till ett Excel-format som passar det Nationella
Diabetesregistret. Första inrapportering skedde för en vecka
sedan och det ska bli spännande att se om det accepteras.

Jag skickar Dig material på den adress du lämnat.

Någon Consensus finns inte på området vad jag vet och skall man
skapa en ny checklista tycker jag att utgångspunkten bör vara
att sträva efter en harmonisering med Diab-Care och
Nationella Diabetesregistret.

Peter Fors
diabetesmottagningen
Alingsås lasarett
0322-76 000
p.fors@lerum.mail.telia.com
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]