Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Jan-Eric Olsson DEN 07 :e JANUARI, 1997 vid 21 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Finns det datachecklistor för diabetes? INSÄNT AV Red DiabetologNytt stig attvall DEN 05 :e JANUARI, 1997 vid 20 - tiden

Tack för tips och fax bäste redaktör!
Jag hade artikeln hemma(!) och den kommer väl tillpass vid
finslipningen av våra egna checklistor.

I Swedestar har man valt att integrera checklistan i journalen.
Detta kräver troligen kompromisser avseende t.ex registrering
av dikotoma variabler och vid bearbetning av data.
I vårt försök vill vi pröva separata checklistor för att kunna
optimera frågorna och efterlikna pappers-checklistan så nära som
möjligt för att kanske öka compliance.

Av Gustav Lilliehööks posterpresentation (29P Allmänmedicin)
på Rikstämman -96 framgick tyvärr att läkares compliance är låg
vad gäller att fylla i checklistor i datorjournal som del av det
löpande rutinarbetet.

Bästa hälsningar

Jan-Eric Olsson
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]