Re: Finns det datachecklistor för diabetes?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt stig attvall DEN 05 :e JANUARI, 1997 vid 20 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Finns det datachecklistor för diabetes? INSÄNT AV jeol@canit.se DEN 05 :e JANUARI, 1997 vid 12 - tiden

Bäste Jan-Olof,
TACK för Ditt inlägg. Säkert kan Du få flera tips från många kollegor. Här kommer ett som jag såg i Tidningen Allmänmedicin 1996 sid 201-207, med titeln Utvecklingen av vårdprogram och checklista för diabetesvården i St Vincent deklarationens anda av Kjell Andersson och handledare Ylva Tomson, distr läk och forskn läk vid landstingets enhet för allmänmedicin, sektion för allm medicin, Karolinska Institutet. Vad tycker Du? Hej stigREPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]