Finns det datachecklistor för diabetes?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV jeol@canit.se DEN 05 :e JANUARI, 1997 vid 12 - tiden

Grunden för god diabetesvård är god dokumentation.Olika typer
av checklistor förekommer och Nationella diabetesregitret
har sina rekomendationer.Trots att datajournaler nu finns
i hela landet kan det vara svårt att skapa adekvata checklistor
och register som fungerar även när det gäller att ta fram vettiga
rapporter för praktisk användning.
För att råda bot på detta har undertecknad med hjälp av Microsoft
Access 2.0 byggt en kombinerad diabetesdatabas och några olika
checklistor med rapportfunktioner för användning på vårdcentral.
Finns det andra som håller på med samma sak på annat håll är
jag intresserad och tacksam för informationsutbyte.Consensus
om innehåll i checklistor för diabetiker vore värdefullt.Kanske
det redan finns?

Vänliga hälsningar

Jan-Eric Olsson
Distriktläkare
Högdalens vc
Stockholm
Fax:08-6866001
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]