Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Mona Landin DEN 15 :e OKTOBER, 1996 vid 22 - tiden

SOM REPLIK PÅ: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997 INSÄNT AV stig attvall vetenskaplig sekreterare i SFD DEN 15 :e OKTOBER, 1996 vid 01 - tiden

(Samma meddelande som tidigare men med rätta tecken.)
Det var ett bra initiativ att lägga diskussionen på nätet.
Tack Stig!

Angående diabetestyp så har pankreatektomi fått ett eget nummer.
Vi har ju många patienter med kronisk pankreatit på etylbas och
annat, kanske fler än pankreatektomerade. Eventuellt skulle dessa
ha egen diagnosgrupp, hellre än att sätta dessa som sekundärdiabetes
med grundsjd följt av diabeteskod.

Bengt Lindahls replik är riktig, blodsocker efter belastning bör
specificeras som kapillärt värde eftersom venöst blodglukos i
belastningssituationen ligger lägre.
Glukosbelastningen bör också kommenteras med att andra glukosdoser
gäller för barn (se Bengts inlägg).

För Typ 1 kan tilläggas och/eller låga C-peptidvärden, eftersom ca
10% av patienterna inte har ICA, GAD65-ak eller acidos.

Erfarenhetsmässigt vet vi att ca 10% av patienterna är omöjliga att
klassificera vid diagnos, och att ytterligare ca 10% blivit
felklassificerade (då vi använder ICA och GAD65-ak som facit) pga
av att vi för vissa patienter saknar strikta specifika kliniska och
labmässiga hållpunkter för säker klassifikation. Ska denna grupp tills
vidare få hamna i Typ 2 gruppen i vilken ²angivna kriterier för Typ 2 saknas²? Ska vi inte erkänna att det finns en sådan grupp och få kalla dessa patienter ²Diabetes UNS E 12.² till dess att det kliniska förloppet hjälpt oss att klassificera patienten rätt?

På komplikationer nedre extremitet saknar jag kod för cirkulations-
rubbning med bortfall av perifera pulsar och ev ischemisk smärta
(vita och blåa fötter och claudicatio) som inte ännu är gangränösa 5B eller har sår 5A.

Multipla komplikationer borde definieras som mer än två. Upp till
fyra komplikationer bör specifieras med sin egen kod och först vid
exempelvis fem komplikationer får det kallas för multipla. Få
patienter med gangrän eller njurinsufficiens har väl detta som
enda komplikation.


Några noter nedtecknade i natten på nätet av


Mona Landin
Med klin
Lund
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]